Aflevering 07 2004

Twintig jaar WieKentKunst, twintig jaar Moergestelse kracht

In 2017 bestaat de Stichting WieKentKunst twintig jaar. In twee decennia is WieKentKunst uitgegroeid tot een begrip in Moergestel en daarbuiten. Als geen ander weet de stichting de positieve en creatieve krachten van Moergestel te bundelen tot spraakmakende evenementen. In een serie verhalen staat Moergestel-Nieuws stil bij dit jubileum. Jeanne Jonkers en Peter Vrijhoeven doken in het archief en Paul Spapens schreef de verhalen.

Moergestel kreeg nooit het St.-Jansplein waar inwoners zelf voor kozen

Eind september 2014 was er in het scoutinggebouw D’n Donk een aandoenlijke tentoonstelling te zien. Kinderen van de Moergestelse basisscholen hadden maquettes gemaakt van de ideeën die in hun jeugdige en dus vrije hoofden waren gerijpt over hoe het St.-Jansplein er volgens hen uit zou moeten zien. Op de maquettes waren onder meer een mooie fontein te zien en een zwembad. Onrealistisch? Wat maakte het uit; alleen al het feit dat kinderen mee wilden denken over hoe volgens hen het hart van ook hun gemeenschap er uit moest zien was grote winst. De samenleving, dat zijn we immers allemaal!

De maquettes waren op basis van de ideeën van de schoolkinderen gemaakt als onderdeel van het thema van WieKentKunst dat jaar. Onder de titel ‘WieKent Gèèsel(s) Goed’ werd in 2014 de aandacht gevestigd op de architectuur van Moergestel. Dit thema werd onder meer uitgewerkt met een door de scouting gebouwde brug over de Reusel en MTV stelde een compilatie samen van de enorme schat aan beeldmateriaal die deze vrijwilligers in de loop der jaren hebben aangelegd. De vertoning van deze beelden was vorig jaar opnieuw een succes. Moergestelnaren zien hun dorp gewoon graag.

Die Moergestelnaren maakten zich al jaren druk over het Oost-Europees aandoende St.-Jansplein, een kale vlakte zonder sfeer en derhalve helemaal niet passend bij Moergestel. WieKentKunst besloot daar iets aan te doen. In het kader van ‘WieKent Gèèsel(s) Goed’ werd een dorpsbrede discussie opgezet. Meer dan honderd inwoners kwamen in de loop van een aantal maanden bij elkaar om onder leiding van drie architecten (Pieter van Gisbergen, Mark Stalpers en Marinus Wolfs) aan een nieuwe invulling van het dorpshart te werken. Iedereen leverde zijn inbreng als vrijwilliger.

Dit volledig uitgewerkt plan, dat oordeel en visie van de inwoners perfect weergaf, dit plan als blauwdruk van een nieuw St.-Jansplein werd bij de opening van WieKentKunst 2014 overhandigd aan de toenmalig verantwoordelijk wethouder Lambert van den Bosch. Ten overstaan van veel Moergestelnaren beloofde hij er werk van te maken en zo spoedig mogelijk de ideeën van de inwoners om te werken tot een bestek. Vervolgens ging een groep Moergestelnaren onder aanvoering van architect Bert Huls aan de slag voor een nadere uitwerking.

Maar dat door de inwoners gewenste St.-Jansplein is er nooit gekomen. Het burgerinitiatief, waar de gemeente Oisterwijk de mond vol van heeft, werd gefrustreerd. Het plan belandde in een diepe la en terwijl het daar stof lag te verzamelen ging de gemeente het werk van de Moergestelnaren over doen door zelf inspraak te organiseren. Dat leidde uiteindelijk tot het huidige St.-Jansplein, inclusief de reeds verwijderde ‘pisfontein’. In de loop van de twintig jaar van het bestaan heeft WieKentKunst veel voor het dorp gedaan. De gang van zaken bleek een voorbeeld van hoe sterke burgerinitiatieven tot op de dag van vandaag door de gemeente niet worden verstaan en begrepen. Nu WieKentKunst dit jaar het vierde lustrum viert, zou de stichting graag het volgende cadeautje van de gemeente willen hebben: neem burgerparticipatie serieus! En dat cadeautje geeft WieKentKunst met alle genoegen door aan de inwoners. Hoezeer Moergestel zich in wil zetten bleek wel tijdens WieKent Gèèsel(s) Goed.

In D’n donk hing deze artist impression van hoe het St.-Jansplein er volgens de inwoners uit zou moeten zien. Deze burgerdroom is nooit uitgekomen. Foto: Paul Spapens.

De scouts bouwden een brug over de Reusel. Foto: Paul Spapens.