Hans van Brunschot maakt film over ‘de twee naturen van Moergestel’

Moergestelse filmmaker gespecialiseerd in documentaires
Drie ‘naturen’ maakt Hans van Brunschot, jongste zoon van Annie en Tijn van het Zuivelhuis aan het Rootven, tot de mens die hij is: in de eerste plaats hijzelf natuurlijk, geboren in 1950 en gehuwd met Cis (Ciska) Hurkmans; in de tweede plaats als kunstenaar – beeldhouwer en schilder. En het derde element is dat van filmmaker, cineast. In die laatste hoedanigheid is hij de laatste tijd druk doende met het maken van een film over Moergestel.

In deze film, die hij ‘schiet’ op verzoek van WieKentKunst, laat hij de twee naturen zien van Moergestel. Dat is de natuur zoals die ons omringt en waarmee Moergestel zo gezegend is. En dat is de natuur in de betekenis van karakter. Deze dubbele betekenis van natuur is het thema van de jubileumeditie van WieKentKunst. Op 29 en 30 september en 1 oktober viert de stichting met een speciaal programma het twintigjarig bestaan.

De film waaraan Hans van Brunschot werkt gaat dan in première en zal nadien worden uitgezonden door MTV. De ‘Twee-Naturen-Film’ is hem op het lijf geschreven. Hij is niet alleen in Moergestel geboren, het dorp is zijn natuurlijke habitat, om een bij het thema van WieKentKunst passende vergelijking te maken. In de ruimte waarin hij zijn films monteert, zegt hij: “Voor de film over de twee naturen had ik een bootje nodig omdat ik ook vanaf het water wilde filmen. Na twee telefoontjes had ik dat bootje. ‘Ja, natuurlijk Hans’, zeiden ze, ‘we helpen je.’ Dès nou typisch Gèèsels.”

Filmbeelden en beeldhouwen
Van de vele talenten die Moergestel telt, is die van filmmaker dun gezaaid. Zeker als het om het professioneel ‘draaien’ gaat. Als je naar het levensverhaal van Hans van Brunschot luistert, kan je al gauw vaststellen dat het maken van filmbeelden een natuurlijke eigenschap is. Gevraagd naar wat hij het belangrijkste vindt, schilderen en beeldhouwen of filmen, noemt hij het eerste. Maar schilderen en beeldhouwen is in feite net zo beeldend als filmen. Ook professioneel is er een link tussen beide.

Hans van Brunschot ging op vijftienjarige leeftijd naar de kunstacademie in Tilburg. Voor deze opleiding was dat piepjong. Hij bekwaamde er zich in handvaardigheid, tekenen en beeldhouwen, ging na zijn afstuderen in militaire dienst (vrachtwagenchauffeur op de Kromhoutkazerne in Tilburg) en vond een baan aan de LTS in Tilburg – later bij erfpopvolger ROC. Aan de LTS gaf hij eerst tekenles, uitmondend in videoles. Op het ROC stond hij aan de basis van de opleiding Sound and Vision.

Moergestel in 2,5 uur
Vorig jaar ging hij met pensioen, maar hij heeft meer dan genoeg te doen; als kunstenaar en als cineast. Dat laatste heeft de laatste tijd zelfs sterk de overhand, merkt hij ongerust op. Met film bezig zijn deed hij niet alleen als leraar op school, maar daarnaast ook eerst als amateur en later als professional. Het begon allemaal met het verzoek dat de gemeente Moergestel aan Jan van Elderen deed; of hij een film wilde maken over Moergestel. Jan, moet je weten, beschikte namelijk over een super 8 cameraatje. Hij betrok er Eddie Hurkmans bij, Rien Mulders, Louis van den Meijdenberg en Hans van Brunschot. Gevijven werkten ze vanaf 1975 gedurende drie jaar aan de film – die kreeg dan ook een speelduur van ‘eventjes’ 2,5 uur! Nu is het een historisch document. Daarbij was Hans van Brunschot sinds de oprichting in 1981 voorzitter en hoofdredacteur van MTV – de plaatselijke omroep begon met beeld, radio kwam er later bij.

Plusminus 25 jaar geleden richtte hij een nog steeds bestaand filmbedrijf op, gespecialiseerd in onder meer documentaires, onderwijs en overheid. “Filmen betekent voor mij dat ik een verhaal kan vertellen en dat ik veel verschillende mensen ontmoet”, definieert hij de betekenis daarvan voor hem van achter de camera staan en monteren. Precies deze elementen zijn de rode draad in de film die hij maakt voor WieKentKunst. Over twee maanden te zien in ‘Theater Moergestel’.

Bekijk de film van Hans van Brunschot: Natuur(lijk) Moergestel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *