Oproep aan alle Moergestelnaren om leggen van de ‘Stolpersteine’ bij te wonen

Opening expositie in Den Boogaard en presentatie boek over joodse familie
Op dinsdagmorgen 1 mei om 09.00 uur worden in Moergestel acht Struikelstenen gelegd voor het gezin Busnac-Frankenhuis. Dat wordt gedaan door Gunter Demnig, de Duitse kunstenaar die dit monument voor vermoorde joden heeft bedacht. In heel Europa liggen al meer dan 60.000 ‘Stolpersteine’. De Stichting WieKentKunst roept alle Moergestelnaren op om het leggen van de Struikelstenen bij te wonen.

De plechtigheid van het leggen van de Struikelstenen is op de hoek van het Rootven en de Prinses Margrietstraat. Nabestaanden van de families Busnac en Frankenhuis zijn hierbij aanwezig. Zij komen uit andere delen van het land en uit het buitenland.

Het leggen zelf door Gunter Demnig duurt ongeveer een half uur. Aansluitend wordt rond 10.00 uur in Den Boogaard door burgemeester Hans Janssen een tentoonstelling geopend en wordt een boek over de Struikelstenen in Moergestel gepresenteerd. Ook bij het openen van de expositie zijn alle Moergestelnaren van harte uitgenodigd.

Als rond 09.30 uur de Stolpersteine zijn gelegd vindt ter plaatse op de hoek Rootven-Prinses Margrietstraat een kleine plechtigheid plaats. Hierbij worden bijdragen geleverd door het Klarinetensemble van Muziekvereniging Prinses Juliana en door de drie Moergestelse gilden. Gildebroeders brengen met het gildevaandel een eregroet. Vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap bidden een voor deze gelegenheid speciaal gebed (Kaddiesj). Voormalig stadsdichter Karin van den Heuvel leest een gelegenheidsgedicht voor. Tot slot wordt iedereen uitgenodigd een kiezelsteentje bij de Struikelstenen te leggen. Dit is een zeer oud joods gebruik. Tijdens het leggen van deze steentjes speelt het Klarinetensemble.

Expositie
Aansluitend wordt in Den Boogaard een tentoonstelling geopend. Een van de nabestaanden voert het woord. De expositie bestaat uit vier onderdelen. Het verhaal van het gezin Busnac-Frankenhuis staat centraal. Een indruk wordt gegeven van hoe Moergestel er uit zag toen Robert Busnac in een woonwagen aan het Hippelpad werd geboren en de Duitser het dorp bezetten. Het tweede deel van de tentoonstelling in den Boogaard gaat over de situatie van de joden in Tilburg. Dit onderdeel van het verhaal van de familie Busnac moet worden verteld om wat hen is overkomen beter te kunnen begrijpen. Verder wordt aan de hand van een paar honderd foto’s inzichtelijk gemaakt waar de joden in Tilburg verbleven voordat ze door de Duitsers werden vermoord. De tentoonstelling sluit af met het indrukwekkende verhaal van Kamp Vught en Kamp Haaren. Dit zijn twee belangrijke herinneringsplaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van de familie Busnac en die vlakbij Moergestel liggen.

Deze zeer uitgebreide tentoonstelling is de komende weken geopend op de volgende dagen: 5 en 5 mei, 10 mei (Hemelvaart), 12 en 13 mei, 19, 20 en 21 mei (Pinksteren), telkens van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Boek
Zoals gebruikelijk brengt WieKentKunst ook dit jaar weer een boek uit over het thema dat door de stichting wordt georganiseerd. Het belangrijkste verhaal in het boek gaat over het in Moergestel geboren jongetje Robert Busnac. Dit verhaal is geschreven door de Oisterwijkse historicus Ad van den Oord. In andere hoofstukken komen onder meer het begin van de oorlog in Moergestel aan bod, joodse onderduikers in Moergestel en de situatie van de joden in Oisterwijk. Ze werkten veelal op de leerfabriek. Een van de eigenaren woonde op de Mariahoeve in Moergestel. In het boek is verder volop aandacht voor de geschiedenis van het jodendom in Brabant en voor joodse begraafplaatsen in de omgeving (Oisterwijk, Oirschot, Vught). Ook staan er hoofstukken in over Kamp Vught en over het verschrikkelijke lot van de broers en zussen Löb. Ze waren kloosterlingen bij de trappisten van Koningshoeven en trappistinnen van Berkel-Enschot en ook zij werden door de Duitsers vermoord. Het boek kost 7,50 euro en is te koop op de tentoonstelling en bij Novy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *