Tien jaar Den Boogaard heeft een dorpsfeest verdiend

Cees en Lisette de Laat blikken bij jubileum terug en kijken vooruit
“Het was hartstikke druk”, mijmert Cees de Laat. Samen met zijn vrouw Lisette haalt de bedrijfsleider van cultureel centrum Den Boogaard herinneringen op aan de opening tien jaar geleden van het Moergestelse gemeenschapshuis. Het echtpaar doet dat aan de vooravond van de viering van het tweede lustrum op 29 en 30 september en 1 oktober. Dit valt samen met het twintigjarig bestaan van WieKentKunst. Deze stichting, de Senioren Vereniging Moergestel en Den Boogaard organiseren samen het feestprogramma.

De in 1959 geboren Moergestelnaar Cees de Laat kan niet alleen herinneringen ophalen aan tien jaar Den Boogaard, hij kan ook vertellen aan wat aan de opening vooraf is gegaan. Samen met Frans de Bruijn, die toen directeur was, en manager Ben van Esch heeft hij Den Boogaard opgezet. In de tien jaar na die gedenkwaardige opening heeft hij steeds samengewerkt met zijn vrouw Lisette (1961). “Cees is mijn baas”, zegt ze grappend, om daar na een korte, veelbetekenende stilte ‘hier….’ aan toe te voegen.

Een geintje van twee echtelieden die iedereen in Moergestel kent als Cees en Lisette van Den Boogaard. Voordat hij in Den Boogaard begon werkte Cees de Laat zes jaar bij Den Herd, het cultureel centrum van Bladel. Toen er iemand werd gezocht die Den Boogaard kon ‘draaien’ stak hij zijn vinger op. “Ik wilde dichter bij huis werken én met de eigen mensen uit Moergestel”, geeft hij een aantal redenen om over te stappen. Anderhalf jaar voor de opening van de nieuwe Den Boogaard ging hij werken bij Tiliander.

Van de grond tillen
Vanuit die positie tilde hij Den Boogaard vanaf de basis mee van de grond. Meubilair aanschaffen, contracten sluiten met leveranciers – het moest allemaal worden gedaan. Daarbij voerde hij gesprekken met het verenigingsleven. In de twee tot drie jaar jaar dat de oude Den Boogaard niet meer bestond hadden de verenigingen elders een onderkomen gevonden. Het zou mooi zijn als ze terug zouden keren. Toen is de grondslag gelegd voor het gemeenschapshuis dat Den Boogaard nu is. Er zijn acht verenigingen thuis, van de harmonie tot Agge Mar Weg Bent en van FOMO tot de bridgers.

Cees de Laat voerde ook overleg met de KBO, ondertussen van naam verschoten in Senioren Vereniging Moergestel. De SVM was destijds thuis in de Rozendries en is van meet af aan de hoofdhuurder. Het is daarom voor de hand liggend dat de SVM het feestprogramma ter gelegenheid van het tweede lustrum mee organiseert. De nieuwe Den Boogaard opende met veel fanfare, wat je aan WieKentKunst wel over kunt laten. De stichting organiseerde de opening op verzoek van de gemeente.

Een paar van de vele hoogtepunten waren een Moergestelse taartenbakwedstrijd (lang voor Heel Holland Bakt) en een processie ter ere van de Heilige Ermelindis. Met veel genoegen denkt Cees de Laat terug aan het moment waarop alle deelnemers aan deze processie met pastor Theo te Wierik voorop Den Bogaard binnen kwamen. Er waren koffiekopjes te weinig. Geen nood, aldus Cees de Laat, iedereen sprong bij. “Typisch Gèèsels”, zegt hij waarderend.

Wennen aan het nieuwe
WieKentKunst is nu weer nauw betrokken bij het jubileumprogramma. Wat er op 29 en 30 september en 1 oktober wordt gepresenteerd is een cadeautje van de SVM, WieKentKunst plús Den Boogaard. Er is reden tot feestvieren, aldus Cees de Laat, want het gaat goed, kan hij aan de vooravond van het jubileum vaststellen. Kenmerkend voor Cees de Laat en zijn vrouw Lisette is dat zij de vrijwilligers noemen als ze gevraagd wordt waaruit blijkt dat het goed gaat. “De elf vrijwilligers die nu in den Boogaard actief zijn, waren dan tien jaar geleden ook al.” De coördinator van de vrijwilligers is Jan van Dijk.

De Moergestelnaren moesten er volgens hem wel aan wennen dat de nieuwe Den Boogaard de oude niet meer was. Maar, ze wenden snel. Waarom? Cees de Laat: “Omdat de gemoedelijkheid is gebleven. Den Boogaard wordt ervaren als iets eigen van Moergestel. De Moergestelnaar ervaart Den Boogaard als zijn dorpshuis.” Iemand die de hele ontwikkeling van nabij heeft meegemaakt is Christine van Esch. Een maand voor de jubileumviering gaat ze met pensioen.

Wat Den Boogaard nog mist
Gevraagd aan Lisette en Cees de Laat of het met Den Boogaard tien jaar na de opening allemaal halleluja is, antwoorden ze de jeugd te missen. En: “Er zou wel meer georganiseerd mogen worden, niet alleen voor de jeugd, ook voor andere doelgroepen”, zeggen ze vanachter een bakske koffie.

Concreet geven ze als voorbeeld eenmaal per maand een gezamenlijke maaltijd voor ouderen. Of, waarom niet veel meer profiteren van de ligging van Moergestel aan de A58 door in Den Boogaard congressen of workshops te organiseren. Initiatieven in den Boogaard slaan in de regel goed aan, aldus Cees de Laat. Als voorbeeld geeft hij het maandelijks dansen voor 50-plussers waarmee ze acht jaar geleden zijn begonnen en dat met 150 tot 200 bezoekers draait als een tierelier. Overigens, mede dankzij Sjef Schilders die naar ieders mening op een voortreffelijke manier platen draait.

Cultuurcommissie
Naar de toekomst toe pleiten Lisette en Cees de Laat voor een cultuurcommissie die zich specifiek gaat inzetten voor het organiseren van activiteiten in Den Boogaard. Het echtpaar ziet daarin een rol weggelegd voor WieKentKunst. “Méér activiteiten in Den Bogaard moeten uit de gemeenschap komen. Dan gaat dat lukken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *