De natuur van Moergestel en van de Moergestelnaren in een dubbele betekenis

Het riviertje De Reusel ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel. Op de foto kijk je richting Moergestel. (Foto: Paul Spapens)Het riviertje De Reusel ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel. Op de foto kijk je richting Moergestel. (Foto: Paul Spapens)

Het riviertje De Reusel ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel. Op de foto kijk je richting Moergestel. (Foto: Paul Spapens)Het riviertje De Reusel ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel. Op de foto kijk je richting Moergestel. (Foto: Paul Spapens)

Aflevering 20: 2017
Met een evenement over de natuur van Moergestel en de Moergestelnaren viert de Stichting WieKentKunst op 29 en 30 september en op 1 oktober 2017 het vierde lustrum. De natuur heeft in het evenement een dubbele betekenis. Het gaat in de eerste plaats om de natuur van Moergestel, de bossen, de vennen, het boerenlandschap, de Pierenbèèrg, maar natuur betreft ook het karakter en de aard van de Moergestelnaren. Samengevat zou je kunnen zeggen dat de inborst van Moergestel en de Moergestelnaar mede is gevormd door de natuurlijke omgeving.

Een van de definities van natuur is hoe iets of iemand in elkaar zit: persoonlijkheid, mentaliteit, het innerlijke gevoel. Je kunt van de Moergestelnaren bijvoorbeeld zeggen dat ze van nature frêet (trots) zijn op hun dorp en dat het hun tweede natuur is om voor elkaar iets te willen betekenen. Omdat sinds onheuglijke tijden Moergestel omgeven is door de zinnelijke wereld van de natuur en de Moergestelnaren altijd in een innige verbondenheid daarmee hebben geleefd, mag je stellen dat in de aangeboren verknochtheid van de Moergestelnaren de (fysieke) natuur luid en duidelijk doorklinkt.

Deze dubbele betekenis ligt ten grondslag aan het evenement dat in het najaar van 2017 ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan wordt georganiseerd. De focus ligt daarbij op de fysieke natuur, het door God geschapene. Om het een beetje nostalgisch uit te drukken: Uit gouden korenaren schiep God de Moergestelnaren. Als je de fysieke natuur beleeft, ervaar je een stuk gemoed van de Moergestelnaren. Op 29 en 30 september en op 1 oktober wordt de relatie tussen mens en natuur met name door middel van cultuur tot uitdrukking gebracht. Twintig jaar ervaring van WieKentKunst komt in dit evenement samen. Leg deze data dus alvast vast in uw agenda.

Het bestuur van de Stichting WieKentKunst dat het twintigste jubileum-evenement organiseert. Het thema dit keer is de natuur van Moergestel.(Foto: Corrie Schoenmaskers)

Het bestuur van de Stichting WieKentKunst dat het twintigste jubileum-evenement organiseert. Het thema dit keer is de natuur van Moergestel.(Foto: Corrie Schoenmaskers)

Toen de natuur ontstond – geschapen door God of als resultaat van de werking van het heelal, de keus is aan eenieder – stond Moergestel hoe dan ook voorop. Het dorp is gezegend met veel mooie natuur. Het is kenmerkend en in Brabant uitzonderlijk dat drie van de vier wegen waarlangs je het dorp binnenkomt uitermate fraai zijn doordat ze omzoomd zijn door majestueuze bomen of natuur. De vierde weg ontbeert dan wel deze schoonheid, doordat ze door boerenland loopt herinnert ze er ons aan dat een flink deel van het Moergestels buitengebied is gevormd door onze boeren.

Van alle natuur aanwezig in en om Moergestel, is de Reusel belangrijk omdat het dorp in lang vervlogen tijden is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in het riviertje. De Reusel heeft een grote symbolische betekenis en wordt dan ook als zodanig tijdens het WieKentKunst-evenement centraal gesteld. Het symbolische is dat het riviertje, net als het menselijk leven in Moergestel, een bron (in het dorp Reusel!) en een eindpunt (Achterste Stroom ten zuiden van Oisterwijk) heeft. Het eindpunt van het levend Moergestels water is de zee, bron van al het leven.
Dit is de laatste aflevering van een 20-delige serie over de geschiedenis van WieKentKunst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *