WieKentKunst onderscheiden met provinciale prijs: thema 2009 Moergestelse tradities

Een schitterende boerenovertrek passeert de roosjes van een gouden bruiloft bij Kees van Dijk aan de Oostelvoortjes.(Foto: Paul Spapens)

Een schitterende boerenovertrek passeert de roosjes van een gouden bruiloft bij Kees van Dijk aan de Oostelvoortjes.(Foto: Paul Spapens)

Aflevering 12: 2009
Dat WieKentKunst zich sinds het ontstaan in 1998 gaandeweg heeft ontwikkeld tot dé erfgoedorganisatie van Moergestel bleek in 2009. In dat jaar werd de stichting onderscheiden met de Willy Knippenbergprijs. Deze provinciale prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een Brabantse organisatie die zich inzet voor erfgoed, volkscultuur, tradities en identiteit. Dat zijn precies die dingen waarvoor WieKentKunst zich sterk maakt en waarvoor de stichting waardering oogst in Moergestel.

Moergestel heeft een sterke eigen identiteit en dat wordt door WieKentKunst gekoesterd en den volke getoond. In 2009, het jaar waarin de stichting werd beloond met de Willy Knippenbergprijs, was het thema van de jaarlijkse manifestatie ‘Gèèselse Tradities’. Daarmee sloot WieKentKunst op plaatselijk Moergestels niveau aan bij het door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur uitgeroepen Jaar van de Tradities.

Omdat er in Moergestel nog zoveel kennis is van eigen tradities, werkte WieKentKunst dit thema om tot een zeldzaam rijk en gevarieerd programma. Begonnen werd met een Brabantse koffietafel waaraan alle inwoners konden deelnemen in Den Boogaard. In een toelichting op het programma in Moergestel-Nieuws stond dat voor deelname aan de koffietafel moest worden betaald, maar dat al het overige van het over drie dagen uitgesmeerde programma kosteloos was. ‘Het gratis aanbieden van al deze activiteiten is een traditie van WieKentKunst’, stelde Moergestel-Nieuws vast.

Kosteres Corry op ’t Hoog liet iedereen letterlijk horen dat het luiden van de kerkklokken ook een zeer oude traditie is. Rinus Denissen en Jan Vriens gaven les in het maken van rommelpotten. Daarvoor werden door dit tweetal tientallen varkenspisblazen geprepareerd. Bab (Barbara) Huijsmans demonstreerde hoe je papieren roosjes maakt die in dennenboompjes worden gehangen in de straat van een gouden bruidspaar. Voor kinderen die in 2009 waren geboren organiseerde WieKentKunst een Babyborrel, de eigentijdse variant op ‘Meej d’n krommen èèrm’.

Babyborrel op het St.-Jansplein, moderne variant op ‘Meej d’n krommen èèrm’. De foto is gemaakt in 2009. Dus de pasgeboren Moergestelnaartjes moeten dit jaar acht of negen jaar oud worden.(Foto: Paul Spapens)

Babyborrel op het St.-Jansplein, moderne variant op ‘Meej d’n krommen èèrm’. De foto is gemaakt in 2009. Dus de pasgeboren Moergestelnaartjes moeten dit jaar acht of negen jaar oud worden.(Foto: Paul Spapens)

Louis van Boxtel ontving mensen bij hem thuis om te laten zien hoe vrijwel alle Moergestelnaren vroeger konijnen hielden voor de slacht met Kerstmis. Tandarts Joe Slieger en huisarts Paul Terwindt vertelden over artsenijpraktijken (zoals de traditie dat jonge vrouwen als huwelijkscadeau al hun tanden lieten trekken en een kunstgebit namen zodat ze de rest van hun leven nooit meer tandpijn zouden hebben…). In het zaaltje van café De Brouwer werden stukskes voorgedragen, sketches en liedjes waarmee de mensen zich vroeger vermaakten op bruiloften en partijen. Een van de mensen die de bezoekers toen onbedaarlijk heeft laten lachen was Kees van Dijk. Een boerenovertrek werd nagespeeld.

En zo was er nog veel meer…. WieKentKunst 2009 werd afgesloten met de Vespers in de kerk. Hiermee wilde WieKentKunst duidelijk maken dat de identiteit van Moergestel voor een groot deel mede bepaald is door het katholieke geloof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *